This project is read-only.

Console program "Music Keys"

Project Description
PL: MusicKeys to program do mapowania plików muzycznych do przycisków klawiatury.
EN: MusicKeys is program for mapping music files to keyboard buttons.

PL: Prosty program umożliwiający organizację pracy każdego akustyka. Za pomocą tego programu mamy możliwość odtwarzania plików muzycznych zapisanych w formacie *.wav za pomocą klawiatury. Pod każdym klawiszem klawiatury może kryć się inny dźwięk, dzięki czemu nie musimy przełączać utworów myszką czy tworzyć play list. Wystarczy nacisnąć jeden klawisz na klawiaturze a odtworzy się jego odpowiednik.
EN: This is easy program is used to organization of work of each acoustic. The program allows you to play music files saved in *.wav using the keyboard. Under each key can be a different music file. To open a saved file music just click the button on the keyboard.

PL: Wymagania systemowe znajdują się na zakładce dokumentacja.
EN: System Requirements is in Documentation tab.

Last edited Dec 18, 2011 at 12:26 PM by mklemarczyk, version 3